top of page

La nostra manera de ser i de fer.

Missió

El Col·legi Singuerlín fou creat el 1967 amb el compromís i voluntat de servir a la societat contribuint a l'adequada formació de l'alumnat mitjançant un servei educatiu de qualitat.

Facilitem una atenció i seguiment individualitzats, amb col·laboració estreta amb les famílies, confiant en professionals de l'equip docent i no docent del centre.

Una bona preparació acadèmica tant en l'àrea científico-tècnica, com en les humanitats per tal de preparar a l'alumnat per a la seva continuació d'estudis postobligatoris. A més, tenint present l'ensenyament multilingüe, posant especial èmfasi en la llengua anglesa, sent centre formador i examinador de Cambridge. La formació integral també es complementa amb els estudis de nivell musical a educació infantil i primària, formant part de les escoles de música vinculades al Conservatori del Liceu.

REPORT-SINGUERLIN-84.JPG

Visió

La relació entre família i escola és fonamental per una educació coherent. Busquem una comunicació fluïda per promoure aquesta relació, i també valorem el treball en equip i la participació del professorat en problemes educatius.

La tutoria implica un seguiment integral de l'alumnat, abordant aspectes acadèmics i personals, i es realitza en col·laboració amb les famílies.

Els objectius educatius abasten totes les capacitats humanes, incloent la formación intel·lectual, la voluntat, la convivència, els valors socials, l'amor humà, l'afectivitat, la moral, la física, el temps lliure, l'estètica i l'educació espiritual.

Valors

Una educació humana que prepari a cada alumne per afrontar, amb autonomia i responsabilitat, totes les circumstàncies de la vida en les quals les seves decisions se sustentaran en les virtuts i els valors que hagi adquirit.

 

El centre basa la seva acció educativa en una visió cristiana de la persona, de la vida i del món, tot cercant una educació en la llibertat i la responsabilitat, així com en l'actitud de servei i la promoció de la justícia per mitjà d'una educació per la pau i la solidaritat, que esdevingui transformadora de la societat i faci de les persones agents compromeses en un món més just i fratern.

REPORT-SINGUERLIN-61.JPG
bottom of page