top of page

Dels 4 mesos als 16 anys.

Educació Infantil

Primer cicle d'Educació Infantil: És l'inici del nostre projecte educatiu, a la llar d'infants Petit Singuerlín, és on tot comença.

Segon cicle d'Educació Infantil: El nostre equip de mestres posa un especial èmfasi en el desenvolupament del coneixement d'un mateix i de l'entorn entre el nostre alumnat, fomentant un aprenentatge integral. A més, es destaca pel seu compromís amb la lectoescriptura en el segon cicle d'educació infantil, convertint-ho en una característica distintiva. Així, prepara els nens i nenes per a un futur d'èxit tant en les habilitats bàsiques com en la comprensió del món que els envolta.

IMG_8532.heic

Educació Primària

Educació Primària se centra a proporcionar un marc d'aprenentatge instrumental per al desenvolupament de les habilitats socials i emocionals dels alumnes en un entorn adequat. Destaca la col·laboració entre la família i l'escola per a una formació integral del nen o nena. S'estableixen objectius bàsics com afavorir el desenvolupament harmònic de la personalitat, promoure el respecte als drets i llibertats fonamentals, crear actituds solidàries i fomentar valors com la salut i la pau. També es busca establir les bases per a l'aprenentatge autònom i continu, amb un enfocament en el desenvolupament de les capacitats motrius, lingüístiques i socials.

REPORT-SINGUERLIN-94.JPG

ESO

El projecte de l'educacuó secundària se centra en:

  1. Desenvolupar les competències bàsiques dels i les alumnes, incloent-hi les comunicatives, metodològiques, personals i específiques per a la convivència.

  2. Promoure la competència en les llengües catalana, castellana i anglesa, tant en la parla com en l'escriptura.

  3. Integrar les noves tecnologies en el procés d'ensenyament i avaluació, amb un enfocament en la digitalització a l'aula, introduint també la programació, el disseny i impressió en 3D i la robòtica.

  4. Abordar la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat mitjançant la planificació curricular i la identificació de les seves aptituds.

  5. Proporcionar orientació acadèmica durant l'últim curs de l'ESO, amb suport psicopedagògic, per a les opcions futures, Batxillerat o Cicles Formatius.

  6. Fomentar hàbits de convivència, estudi i treball individual i col·laboratiu per al desenvolupament personal.

Batxillerat Dual

REPORT-SINGUERLIN-22 (1)_edited.jpg

El Dual Diploma Program consisteix en cursar, de manera simultània, el batxillerat espanyol de forma presencial i el nordamericà de forma virtual, obtenint així la doble titulació. La prestigiosa institució Academica International Studies és qui gestiona aquests estudis, amb alumnes de Dual Diploma a tot el món.

En el nostre centre es pot començar a cursar a 2n d'ESO i, si poden anar afegint a 3r i a 4t d'ESO tots aquells nois i noies que es vulguin sumar a aquest projecte. Cal tenir un bon perfil acadèmic i motivació pel programa, ja que aquest requereix un alt grau de compromís i esforç personal.

El programa convalida el 75% d'assignatures del High School americà amb assignatures de l'ESO i Batxillerat espanyols, que cal que estiguin aprovades amb bones notes. El 25% restant, equivalent a 6 assignatures, es cursa en línia amb el seguiment d'un tutor/a americà.

bottom of page