top of page
IMG_8536.heic

ESCOLA DE MÚSICA VINCULADA AL CONSERVATORI DEL LICEU

Col·legi Singuerlín, en col·laboració amb el Conservatori del Liceu de Barcelona, hem iniciat un projecte a l'etapa d'Educació Primària per a treballar la música d'una manera integral. Aquest projecte té com a finalitat potenciar les virtuts de l'alumnat de l'escola a partir de l'educació en l'expressió artística, contribuint al progrés humà, ètic i social.

Aquest projecte sorgeix de l'interès per la millora de la docència i de l'aprenentatge musical dels alumnes i es realitzarà entre l'assignatura de Música pròpia del currículum i el desenvolupament del Programa del Nivell Bàsic d'Escola de Música, iniciant-se el primer any a 1r i 2n de Primària i de manera progressiva, cobrir tots els cursos d'Educació Primària.

L'alumnat rebrà la formació musical a partir de la pràctica instrumental emprant l'ús de la guitarra i el material pedagògic del Conservatori Liceu, a més d'examinar-se de llenguatge musical tot l'alumnat a partir de 1r de Primària i rebent l'acreditació amb l'atorgament del corresponent Diploma de Nivell Bàsic del Conservatori Liceu. Un cop finalitzat el Nivell Bàsic, els alumnes podran continuar en el programa avançat.

bottom of page