top of page

Departament Psicopedagògic

El Departament Psicopedagògic del centre està format per varis professionals especialitzats en psicologia, psicopedagogia, educació especial i logopèdia amb l'objectiu bàsic de vetllar per la maduració personal i les necessitats educatives dels alumnes. La principal feina d'intervenció és la preventiva i ajudar a pares, alumnat i professorat en el dia a dia.

El Departament atén als alumnes que presenten algun tipus de dificultat en el seu desenvolupament funcional, psicomotriu, cognitiu, d'aprenentatge, familiar, social o emocional i a tots els alumnes que per pròpia iniciativa, necessitin una atenció més individual.

Vetlla, també, per aportar les darreres metodologies per tal de millorar la qualitat i eficàcia en les intervencions. Així com també col·labora amb la formació i innovació de l'escola.

bottom of page