top of page

CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL

El Col·legi Singuerlín és centre formador i examinador de Cambridge. Això significa que al llarg del curs, a través de les extraescolars d'anglès, l'escola prepara amb el mateix mètode i materials de Cambridge al seu alumnat per les proves d'acreditació oficial de nivell d'anglès. Aquestes certificacions són reconegudes per més de 13.500 institucions en 130 països.

Per a què serveix un certificat d'anglès de Cambridge?

En el Pla Bolonya, el nivell PET de Cambridge (B1) és el requisit lingüístic mínim imprescindible per a aconseguir el títol de grau universitari. És més, depenent del grau poden exigir una acreditació oficial del nivell PET (B1) o bé una del FIRST (B2). A més, per a  sol·licitar plaça per a estudis de grau o postgrau en una universitat estrangera, és imprescindible poder acreditar un nivell mínim, de B2.

Per què fer-ho a l'escola?

L'escola aposta per una educació integral i completa i donem una gran importància a l'aprenentatge de la llengua anglesa de manera global, treballant les quatre competències de la llengua. La progressió del nostre alumnat és contínua, pas a pas, milloren les capacitats lingüístiques, treballant amb materials oficials que combinen interessants llibres i creatives activitats en línia. Cada nivell se centra en el Marc Comú Europeu de Referència (MCER), permetent amb les titulacions oficials de Cambridge, desenvolupar i consolidar les habilitats de comprensió oral, lectora i expressió oral i escrita.

bottom of page