top of page

Altres serveis

El centre té contractades assegurances per professors i alumnes a fi de garantir la cobertura en cas d'accidents escolars i responsabilitat civil i penal. Tanmateix, el centre té contractada una mútua per garantir l'assistència immediata en cas d'accidents.

El centre també té contractat altres serveis per garantir la millor assistència a professors i alumnes, tals com:

- Control de Plagues (Net i Sa tractaments)

- Control alimentari (Anàlisis CatBio)

- Manteniment instal·lacions elèctriques (Urisvan)

- Prevenció de Riscos Laborals (SPASS)

- Manteniment Extintors (Extintors Servi-Foc)

- Pla de Protecció de dades.

bottom of page