top of page

CENTRE FORMADOR

El Col·legi Singuerlín som centre formador. Tal com s'explica a la pàgina web de Centres Formadors, "esdevenir centre formador és la manifestació d’una voluntat per contribuir a la professionalització de la docència des de l’experiència, en una reflexió dirigida a la millora i la innovació.

El centre formador es defineix com a model i referent en la pràctica pedagògica en l’educació de tots els infants i joves. La línia pedagògica d’aquest model atorga rellevància al centre com a una organització saludable que aprèn (Senge, P. 2005), amb el compromís en el desenvolupament personal i professional de tots els docents, així com en la formació de futurs docents, acollint-los i fent-los partícips de l’activitat educativa i la vida escolar. En definitiva, el centre formador es presenta com a un tot que en la seva pràctica educativa promou entorns d’aprenentatge professionalitzadors."

Des de fa molt temps, volem ajudar als nous docents a preparar-se i a donar-los-hi les eines necessàries, juntament amb la universitat, per afrontar el seu futur professional amb les màximes garanties. 

A continuació trobareu el link al nodes dels centres formadors: https://projectes.xtec.cat/centresformadors/

Tanmateix, us deixem un resum dels punts més destacats del programa.

També podeu aprofitar per entrar i veure el nostre pla d'acollida. 

bottom of page