top of page
IMG_8243.heic

Per què vam néixer?

Un servei de qualitat per a tota la ciutat

L'any 1967 fou creat el centre Singuerlín amb el compromís i voluntat de servir a la societat, contribuint amb un servei educatiu de qualitat. La finalitat del centre és facilitar una atenció i seguiment individualitzat, amb la col·laboració estreta de les famílies, que amb els professionals de l'escola, tenen com a missió incidir en la formació intel·lectual, humana i espiritual dels alumnes. Els mitjans i metes del centre estan orientats a l'alumne ajudant-los en el seu procés maduratiu.

Tutoria personalitzada

Treballem amb l'alumnat i la família

L'alumnat és únic i irrepetible. Cada estudiant té les seves pròpies habilitats, talents i desafiaments. És responsabilitat de l'educació reconèixer i fomentar aquesta singularitat per permetre que cada individu prosperi i aporti la seva contribució única al món. 

IMG_8522.HEIC