top of page

RÀDIO ESCOLAR

La matèria optativa de "ràdio escolar" a l'ESO ensenya als estudiants a crear, produir i difondre continguts de ràdio a l'entorn escolar. Inclou aspectes com la història de la ràdio, tècniques de gravació i edició, creació de guions, producció de programes, ètica en la comunicació, coneixement de l'audiència, experiència pràctica i promoció. L'objectiu és proporcionar una comprensió completa de la ràdio com a mitjà de comunicació i desenvolupar habilitats pràctiques, creativitat i treball en equip.

bottom of page