top of page

Consell Escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació del centre, i està constituït:

La Directora; tres representants del titular del centre; quatre representants del professorat; un/a representant de l'AFA; tres representants del pares/mares o tutors legals de l'alumnat escollits per i entre ells; dos representants dels alumnes escollits per i entre ells, a partir del primer curs d'Educació Secundària Obligatòria i un representant del personal d'administració i serveis.

La representació de pares i mestres i alumnes, és renoven per meitats cada dos anys. La composició actual és la següent:

Directora del Centre:

            Alba Garcia Ferràs

Representant de la titularitat:

            Enric Grau Martín

            Montserrat Garcia Villatoro

            Antoni Martínez Alonso

Representant dels Professors:

            Xavier Soler Kopp

            Mari Cruz Garcia Fernández

            Ester Villacampa Megía. 

            Francisco Javier Palomares Andrés

Representant de l'AFA:

            Sonia Raposo Garcia   

Representants de les famílies:

            Sara Fernández Osuna

            Ingrid Borràs Aguade

            Clara Núñez Fernández

Representant dels alumnes:

            Daniela Delgado Cosano

            Pol Ruíz Olmedo

Representant del Personal d'A. i S.:

            Carmen Padilla Jordan

Representant de l'Ajuntament:

            Felisa Rodríguez Roldán

bottom of page