Notícies

SOM ESCOLA VINCULADA AL CONSERVATORI DEL LICEU

10-09-2021

Una de les principals novetats d’aquest curs, és el conveni signat amb el Conservatori del Liceu. En què consisteix aquesta col·laboració? Significa que el Col·legi Singuerlín ja forma part de la xarxa d’escoles vinculades al Conservatori.

L’actual projecte de xarxa d’escoles vinculades té el seu origen en les primeres escoles filials fundades l’any 1932, i actualitza el compromís del Conservatori Liceu de compartir la seva experiència estenent la pràctica musical -especialment a la població infantil- a través del territori, tot potenciant la detecció i estimulació del talent a la vegada que es posa en valor la importància cabdal de la música en el desenvolupament de les persones.

Tots aquests centres comparteixen un mateix ideari d’ensenyament musical i d’excel·lència educativa que en garanteixen el nivell qualitatiu: els plans d’estudis, metodologia pròpia i material didàctic del Conservatori Liceu, el pla de formació del professorat, l’avaluació continuada dels alumnes i les activitats artístiques en corals i conjunts instrumentals, articulades en el cicle de concerts participatius Liceu Familiar.

Al 2009 el Conservatori Liceu va iniciar el desenvolupament del programa de Primària Musical com a projecte d’innovació pedagògica per a la millora de l’activitat educativa en els centres escolars. Aquest projecte permet a les escoles de règim general treballar la música d’una manera integral entre l’assignatura de música pròpia del currículum de l’Educació Primària i el desenvolupament del Pla d’Estudis de les Escoles de Música Liceu, que es pot completar en horari extraescolar. Així, al mateix temps que tot l’alumnat de les escoles disposa d’una programació de música per a primària  avalada pel Conservatori Liceu, creix dins dels centres vinculats una “escola de música dins de l’escola”. Aquesta particularitat, tan valorada per les famílies,  és un plus de qualitat i fet diferencial en la labor educativa dels centres escolars.

Aquest compromís, inclou una sèrie d’avantatges com ara:

  • Pla d’estudis amb eines pedagògiques. Aquest pla d’estudi està dissenyat per a que els alumnes adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la música clàssica i modernaamb itineraris que els permeten avançar a velocitats diferents, segons la motivació, la dedicació i el talent de cada alumne.
  • Material didàctic personalitzat no reutilitzable, adequat a les seves necessitats tant per l’assignatura de música a primària com per a l’àrea de llenguatge musical.Es tracta d’edicions pròpies en permanent reno­vació que recullen l’experiència de l’ensenyament tradicional i les pedagogies més actuals, pensades tant per música clàssica com per música moderna.
  • El Conservatori avalua a l’alumnat i acredita el seu aprenentatge, amb un pla d’avaluació certifica el seguiment del Programa d’Es­tudis, desenvolupat per uns tribunals avaluadors constituïts per professors del Conser­vatori Liceu i de l’escola vinculada. La superació dels exàmens de les diferents matèries del pla d’estudis condueix a l’obtenció dels Diplomes del Conservatori Liceu.
  • Participació en activitats artístiques, al costat d’estudiants del Centre Professional o Superior en escenaris com l’Auditori del Conservatori Liceu o el Palau de la Música Catalana.
  • Formació del professorat del centre, organitzant anualment cursos i activitats realitzats al Conservatori Liceu la primera quinzena de juliol i eventualment en altres moments del curs.

Des de l’escola estem contents i molt engrescats per iniciar aquest nou projecte, un més que ajudarà a formar íntegrament al nostre alumnat.


Xarxes socials: