Notícies

ENGLISH DAY

21-01-2022

Aquest curs no volem que la COVID ens amargui la festa i continuarem celebrant, com cada any l'esperat ENGLISH DAY.

Com ja sabeu, cada curs intentem celebrar la cultura, tradicions i, sobre tot, l'ús de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació necessari a partir de la descoberta dels països on aquest idioma n'és el principal.

El proper 26 de gener celebrem l'Australian Day!

Un dia on tot s'enfocarà a conèixer aquest país, el més llunyà a nosaltres i tan diferent social i culturalment. Projectarem vídeos, cantarem cançons, farem activitats i petits projectes de manera cooperativa, arts & crafts, esports... per tal que, des de la Llar fins a l'últim curs de l'ESO, ens puguem endinsar en les tradicions australianes.

Recordeu que el 26 de gener, aprofitant aquesta festa, comencen els dies especials a menjador.

A més, tots podrem venir disfressats com si fóssim exploradors, boy scout, treballadors d'una reserva natural o com el famós caçador de cocodrils. 

This year we do not want COVID to spoil our party, and we will continue to celebrate, as we do every year, the long awaited ENGLISH DAY.

As you know, every year we try to celebrate the culture, traditions and, above all, the use of English language as a necessary kind of communication through the discovery of the countries where this language is the main one.

On the 26th of January, we celebrate Australian Day!

A day when everything will be focused on getting to know this country, the most distant from us and so different socially and culturally. We will be showing videos, singing songs, doing activities and small cooperative projects, arts & crafts, sports… so that, from Kindergarden to the last year of ESO, we can get to know Australian traditions.

Remember that on January 26th, taking advantage of this holiday, the special days in the dining room begin.

In addition, we can all come dressed up as explorers, boy scouts, nature reserve staff or as the famous crocodile hunter. 


Xarxes socials: