Serveis

Assegurances


El centre té contractades assegurances per professors i alumnes a fi de garantir la cobertura en cas d'accidents escolars i responsabilitat civil i penal. Tanmateix, el centre té contractada una mútua per garantir l'assistència immediata en cas d'accidents.