Projectes

Treball per projectes


Al Col·legi Singuerlín treballem per projectes interdisciplinaris.

A l'escola fem treball per projectes dues tardes a la setmana des del curs 2016-17 en l'etapa d'educació infantil i educació primària. El treball per projectes consisteix en un treball transversal que engloba diferents àrees, dedicant una tarda a un projecte de llengües i una altra tarda a una temàtica de ciències.

Els projectes estan basats en la metodologia ILEC on l'alumne és el protagonista del seu aprenentatge. A la vegada, aquests estan planificats i seqüenciats per assolir uns objectius, a partir d'unes evidències i utilitzant diferents estratègies i habilitats d'aprenentatge.

Es fa ús d'un full de ruta per tal que l'alumne sàpiga en quina part del procés es troba en tot moment.

Els nostres projectes tenen diferents fases:

Fase inicial: On apareix una anècdota per iniciar el projecte, es treballen els coneixements previs amb el qual sabem i el que volem saber i és quan es concreten els propòsits a obtenir, el producte final i es dissenya el full de ruta.

Fase de desenvolupament: On s'executen les diferents activitats que donen forma al projecte i hi ha la recerca d'informació. Aquesta fase s'elabora, una primera part, de manera individual i una segona amb treball cooperatiu. A més, es té en compte l'actitud, el grau d'autonomia i implicació dels infants.

Fase final: Consisteix a unificar tota la informació per fer el producte final i fer-ne difusió. En aquesta fase també es fa ús de les rúbriques d'autoavaluació del projecte i una reflexió sobre el nostre aprenentatge i a la vegada ens serveix per a reflexionar com poder fer ús d'aquests aprenentatges en diferents contextos.