Projectes

Treball per projectes


Al Col·legi Singuerlín treballem per projectes interdisciplinaris.

El treball per projectes interdisciplinaris consisteix a treballar diferents àrees partint d'una temàtica concreta. Fa que l'alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge, ja que focalitza el desig de conèixer coses noves, saber formular-se preguntes, saber contestar aquests interrogants i a la vegada, reflexionar sobre el seu propi aprenentatge. Aquesta metodologia dóna una gran rellevància al treball cooperatiu, on els alumnes es reparteixen les tasques i les han de posar en comú. Tots els alumnes són una peça clau i imprescindible dins de l'equip, per tant, han de treballar per un objectiu comú.

El treball per projectes es va iniciar el curs 2017 - 2018 en diferents cursos, tutoritzat per mestres amb formació específica en projectes. Vam iniciar-nos en els cursos de P3 a Educació Infantil, 1r, 4t i 5è d'educació primària i a 4t d'ESO.

A partir del curs 2018 - 2019 la formació es va fer extensiva a tot el claustre i es va dedicar una tarda setmanal a un projecte trimestral en la que els alumnes d'Educació Primària el fan amb companys de cicle, enguany Infantil i Primària treballarant dues tardes senceres per projectes.

A Educació Infantil han treballat diferents projectes com ara L'esquelet, El cos per fora, Per què suen les llaunes...

A Educació Primària per exemple, han estat treballant les intoleràncies alimentàries, els productes ecològics i les diferències amb els que no ho són... A cicle superior, per exemple treballen sobre els drets dels infants o la construcció del pati del seus somnis, ajustant el projecte a una possibilitat real i realista. 

Per a nosaltres els treballs per projectes tenen tres fases molt marcades amb diferents subfases cadascuna d'aquestes tres. Si algun d'aquests passos no es fa, ja no és un treball per projectes, pot passar a ser un treball cooperatiu o un treball en grup, però no un treball per projectes. Les fases són les següents:

A. INICI

  1. Presentació del repte i de la pregunta que se'ls hi planteja.
  2. Coneixements previs
  3. Objectius i acords d'avaluació
  4. Planificació del projecte – Full de ruta
  5. Decisió del producte final

 B. DESENVOLUPAMENT

  1. Autoregulació dels alumnes
  2. Cerca d'informació a partir del treball cooperatiu
  3. Contrast de la informació trobada.
  4. Treball de l'autonomia i confiança.
  5. Realització del producte final.

C. FINAL

  1. Presentació del projecte
  2. Comunicació i difusió
  3. Conclusions
  4. Reflexió sobre l'aprenentatge (metacognició) i autoavaluació
  5. Coavaluació