Projectes

STEAMcat


STEAMcat un projecte per seguir avançant.

Des del Col·legi Singuerlín hem iniciat des del curs 2021 – 2022 la participació en el programa d'innovació STEAMcat. STEAM són les sigles de Science (Ciència), Technology (Tecnologia), Enginnering (Enginyeria), Art i Maths (Matemàtiques). A través d'aquest programa, l'escola vol generar i potència l'interès de l'alumnat de les etapes de Secundària en aquestes cinc branques del coneixement humà. A més a més, es pretén augmentar el nombre de vocacions científiques i incrementar la presència de la dona socialment desafavorit en aquests àmbits.

D'altra banda, sabem la dificultat aparent que presenten les ciències i les matemàtiques en el món de l'ensenyament. Per un costat, hi ha una tradició social que ens ha transmès que les ciències no són per a tothom sinó només per les persones més llestes. D'altra banda, l'ensenyament tradicional basat en la transmissió de coneixements del professorat als alumnes ha dificultat molt l'aprenentatge d'aquestes matèries.

Per això, a partir del programa STEAMcat, apostem per un canvi radical en l'ensenyament d'aquesta part del coneixement. Fent que l'alumnat sigui el protagonista principal i aplicant metodologies d'aprenentatge transversal i de coneixement compartit, pretenem millorar l'habilitat per entendre el món i poder-lo així interpretar. D'aquesta manera, aconseguirem encaminar les vocacions científiques del nostre alumnat que alhora és el futur de tots.