Òrgans participació

Delegats curs alumnes


Els alumnes de cada curs trien anualment a un consell de curs, que està constituït per un alumne delegat, un subdelegat i un secretari.

El consell de curs és un dels òrgans de participació de l'alumnat i es reuneixen periòdicament amb l'equip directiu del centre, per tal d'analitzar suggeriments i aportacions de millora.