Òrgans participació

Consell Escolar Petit Singuerlín


El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació del centre, i està constituït:

La Directora, un representant de la titularitat, dos representants del professorat, dos representants del pares/mares o tutors legals de l'alumnat escollits per i entre ells i un representant del personal d'administració i serveis.

La representació de pares i mestres i alumnes, és renoven per meitats cada dos anys. La composició actual és la següent:

Directora del Centre:

            Alba Garcia Ferràs

Representant de la titularitat:

            Enric Grau Martín

Representant dels Professors:

            Raquel Cuenca Bodera.

Representants de les famílies:

            Maria Fuensanta Vera Reina

            Silvia Yeguas Montilla

Representant del Personal d’A. i S.

            Francisco Javier Palomares Andrés