Òrgans participació

Consell Escolar


El Consell Escolar és el màxim òrgan de participació del centre, i està constituït:

La Directora; tres representants del titular del centre; quatre representants del professorat; quatre representants del pares/mares o tutors legals de l'alumnat escollits per i entre ells; dos representants dels alumnes escollits per i entre ells, a partir del primer curs d'Educació Secundària Obligatòria i un representant del personal d'administració i serveis.

La representació de pares i mestres i alumnes, és renoven per meitats cada dos anys. La composició actual és la següent:

Directora del Centre:

            Alba Garcia Ferràs

Representant de la titularitat:

            Enric Grau Martín

    Montserrat Garcia Villatoro

    Ariadna Grau Garcia

Representant dels Professors:

            Alba Grau Garcia

            Conchita Jarne Lardies

            Antoni Martínez Alonso

            Ester Villacampa Megía

Representants de les famílies:

            Mónica Campanario Marin (AMPA)

            Míriam Gil Gayan

            Ingrid Borràs Aguadé

    Maria del Mar Díaz Ullate

    Clara Núñez Fernández

Representant dels alumnes:

            Laura Meritxell Aguilar Peñafiel

            Genís Cruz Martínez

Representant del Personal d'A. i S.:

            Francisco Javier Palomares Andrés

Representant de l'Ajuntament:

            Felisa Rodríguez Roldán

 

El Departament d'Educació ha decidit ajornar un any la renovació dels Consells Escolars dels Centres Educatius. Durant el mes de novembre dels anys parells es duen a terme en els centres educatius les eleccions per a la renovació dels consells escolars, acció que comporta l’accés de moltes persones de la comunitat educativa als recintes dels centres educatius i és per això que s'ha decidit posposar per al curs 2021 - 2022.

Es prorroga el consell escolar actual de forma transitòria durant aquest curs 2020-2021 i fins a la celebració de les eleccions durant el primer trimestre del curs 2021-2022. Les persones representants de tots els sectors que finalitzaven el mandat continuaran exercint fins a les properes eleccions per mantenir la participació de cada sector de la comunitat educativa.

Quan no sigui factible mantenir els membres actuals (renúncies d'alumnes, de pares i mares, jubilacions, vacants, cessaments i d'altres): cal substituir el o la representant per la persona que en les darreres eleccions va quedar en situació de suplent o reserva, sempre que aquesta segueixi mantenint els requisits que la van fer ser elegible com a representant. El seu nomenament ha de ser només per al període transitori, fins la celebració de noves eleccions. Aquest ha sigut el cas dels representatns dels alumnes, que el curs passat van finalitzar els estudis de secundària al nostre centre i han estat substituits pels alumnes que van quedar en situació de suplents.