Òrgans participació

A.M.P.A


L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes Singuerlín és un organisme de caràcter voluntari integrat per pares, mares i tutors legals dels alumnes matriculats al centre. La finalitat de l'Associació és col·laborar amb la Direcció i el professorat del centre, aportant iniciatives i suggeriments per a la millor formació de l'alumnat, sempre amb el vist-i-plau del centre i sense interferir en la marxa de les tasques escolars ni en les decisions del claustre de professors.

Presidenta de l'AMPA: Mònica Campanario

Vicepresidenta: Mari del Rosal

Tresorera: Arancha López

Secretaria: Miriam Gil

Vicesecretaria: Elena Medina

Vocals: Ingrid  Borrás, Maria Vera, Meritxell Sánchez, Sheila Bermúdez, Laia Hernández, Laura Fernández, Sonia Raposo, Mari Arévalo, Rosa Martín, Noemi Higueras, Georgina Doñate i Clara Nuñez.

 

Correu electrònic: ampa@singuerlin.cat