El nostre equip

E.S.O


L'equip professional que intervé a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria està format per:

 

PRIMER CICLE:

Judit Padilla (tutora de 1r d'ESO) j.padilla@singuerlin.cat

Javier Palomares (cotutor de 1r d'ESO) j.palomares@singuerlin.cat 

Patricia Beltrán (tutora de 2n d'ESO) p.beltran@singuerlin.cat

Maria Frigola (cotutora de 2n d'ESO) m.frigola@singuerlin.cat  

 

SEGON CICLE:

Josep Lluís Barcia (tutor de 3r d'ESO) jl.barcia@singuerlin.cat

Oriol Barrachina (cotutor de 3r d'ESO) o.barrachina@singuerlin.cat 

Raquel Ramírez (tutora de 4t d'ESO) r.ramirez@singuerlin.cat

Alba Garcia (cotutora de 4t d'ESO) a.garcia@singuerlin.cat 

 

ESPECIALISTES:

David Martínez d.martinez@singuerlin.cat | Especialista en Tecnologia i Física i Química

Maria Frigola m.frigola@singuerlin.cat | Especialista en Educació Plàstica

Patricia Beltrán p.beltran@singuerlin.cat | Especialista en Llengua Anglesa

Alba Garcia a.garcia@singuerlin.cat | Especialista en Ciències Socials

Toni Martínez t.martinez@singuerlin.cat | Especialista en Llengua Catalana

Javier Palomares j.palomares@singuerlin.cat | Especialista en Matemàtiques

TACOA c.martin@singuerlin.cat | Especialistes Musical

 

CAP D'ESTUDIS:

Oriol Barrachina | o.barrachina@singuerlin.cat