El nostre equip

Educació Infantil


L'equip professional de segon cicle d'Educació Infantil està format per:

 

Alba Grau (Coordinadora d'Educació Infantil) a.grau@singuerlin.cat

 

Bea Linde (tutora de P3) b.linde@singuerlin.cat

Noelia Torralbo (tutora de P4) n.torralbo@singuerlin.cat 

Vanesa Torrecilla (tutora de P5) v.torrecilla@singuerlin.cat

Ester Villacampa Megia (Suport Educació Infantil) e.villacampa@singuerlin.cat 

 

ESPECIALISTES

Laura González (especialista de Música) l.gonzalez@singuerlin.cat 

Sergi Vallverdú (especialista de Psicomotricitat) s.vallverdu@singuerlin.cat