L'escola

Centre Formador de professorat


El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per Resolució ENS/1638/2013, de 22 de juliol, fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre i del màster del professorat de secundària.

El Col·legi Singuerlín en virtut de l'esmentada Resolució és un dels centres formadors d'estudiants en pràctiques.