Extraescolars

Treball de Síntesis 2023 - 2024


El Treball fa ús del Patrimoni Cultural, Artístic Natural i monumental de Catalunya, així com de la tecnologia actual, que ens facilita l'ús de les tecnologies i ens permet contactar amb qualsevol punt geogràfic o endinsar-nos a gairebé qualsevol institució, organisme,  museu...

El professorat vetllarà per tal de potenciar al màxim la cura i respecte del patrimoni, tant natural com cultural, artístic i monumental, estimulant les actituds positives i fomentant l'interès pel llegat natural i històric que ens envolta, sense perdre de vista el fet que per estimar, cal conèixer.

Pel qeu fa al Treball, aquest es divideix en cinc àrees d'actuació:

1.- Introducció: En aquesta part es pretén que els nois i noies es familiaritzin amb el treball a realitzar, prenguin consciència del mateix i s'organitzin per a la seva execució.

2.-Treball de camp: Consisteix en realitzar una sèrie d'activitats, agrupades per àrees, en els diferents indrets que es visiten.

3.- Realització del Projecte: Al llarg de tota l'estada, els i les alumnes desenvoluparan el projecte, que recollirà les tradicions, la història i la cultura dels territoris visitats, trepitjats i treballats.

4.- Presentació i defensa: Presentació i defensa del projecte, a la resta de companys i companyes i al tribunal format per professores i professors.

5.- Conclusions i valoració: Aquesta valoració servirà per cloure el treball realitzat, donant coherència a les activitats fetes. Així mateix, servirà perquè els alumnes tinguin una percepció global del que han fet.

Aquest curs 2023 - 2024, els alumnes de 6è i 1r d'E.S.O. marxen a la zona de la Garrotxa. El treball de de síntesi es realitzarà durant els dies 18, 19 i 20 de març de 2024.

D'altra banda, els alumnes de 2n i 3r d'ESO marxen a la Vall d'Aran. El treball de de síntesi es realitzarà durant els dies 18, 19 i 20 de març de 2024.

La reunió informativa serà el proper 4 de març a les 17h a la sala d'unsos múltiples de l'escola.